ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ Ε.Ε.

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 50 , ΔΑΦΝΗ, 17234

ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ Ε.Ε.


ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 50 , ΔΑΦΝΗ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 099074905
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3322701000 ↗
EME 32250
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-04-1999
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-05-1999
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ Ε.Ε.
TRADITIONAL MULLET BOTTARGA AND SALTED PRODUCTS OF TRIKALINOS E.E.
PARADOSIAKO AUGOTARACHO KAI ALIPASTA TRIKALINOU E.E.

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Έτος Εξαγωγής
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
03052000 ΣΥΚΩΤΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΡΜΗ 2023
16041311 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΣΑΡΔΕΛΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041311 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΣΑΡΔΕΛΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041311 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΣΑΡΔΕΛΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041311 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΣΑΡΔΕΛΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041311 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΣΑΡΔΕΛΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041311 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΣΑΡΔΕΛΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041311 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΣΑΡΔΕΛΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041311 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΣΑΡΔΕΛΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041311 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΣΑΡΔΕΛΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041600 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΑΝΤΣΟΥΓΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041600 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΑΝΤΣΟΥΓΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041600 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΑΝΤΣΟΥΓΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041600 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΑΝΤΣΟΥΓΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041600 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΑΝΤΣΟΥΓΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041600 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΑΝΤΣΟΥΓΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041600 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΑΝΤΣΟΥΓΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041600 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΑΝΤΣΟΥΓΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041600 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΑΝΤΣΟΥΓΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041600 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΑΝΤΣΟΥΓΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
16041600 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΑΝΤΣΟΥΓΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΜΑ ΤΟΥΣ) 2023
25010091 ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2023
25010091 ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2023
25010091 ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2023
25010091 ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2023
25010091 ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2023
25010091 ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2023
25010091 ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2023
25010091 ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2023
25010091 ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2023
25010091 ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2023
25010091 ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2023
25010091 ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2023
25010091 ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2023

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 50
  Πόλη:
ΔΑΦΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΔΑΦΝΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση