ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α , ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15125

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ


ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α , ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 996689451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162093601000 ↗
EME 36669
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-12-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-01-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.
ELLINIKA PETRELAIA D.E.P.P.P. A.E.
HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P. S.A.

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
19200000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Κύρια
20132400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟΥ· ΔΙΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ· ΔΙΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟΥ· ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ· ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
20134000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΛΦΙΔΙΩΝ, ΘΕΙΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ· ΝΙΤΡΙΚΩΝ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
20163000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46751243 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΞΕΙΔΙΩΝ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ· ΥΔΡΑΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΥΛΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
71123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
77401901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΫΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα

Σύνδεση