ΓΙΟΥΝΙΞΦΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κ. ΜΕΤΑΞΑ 12 ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΩΝ 17 , ΑΛΙΜΟΣ, 17455

ΓΙΟΥΝΙΞΦΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Κ. ΜΕΤΑΞΑ 12 ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΩΝ 17 , ΑΛΙΜΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 94221841
EME 25980
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-03-1990
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-04-1990
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

UNIXFOR S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Κ. ΜΕΤΑΞΑ 12 ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΩΝ 17
  Πόλη:
ΑΛΙΜΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΛΙΜΟΣ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση