ΕΛΜΙΦΑΡΜ ΕΛΜΙΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ 3 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12131

ΕΛΜΙΦΑΡΜ ΕΛΜΙΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ 3 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801340436
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154725401000 ↗
EME 36703
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-05-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-05-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ 3
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση