ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΑ , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13310

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΑ , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094443093
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2584301000 ↗
EME 25246
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-07-1997
Ημερομηνία Εγγραφής 11-08-1997
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
PHYTOTHREPTIKI SA
FYTOTHREPTIKI AVEE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΑ
  Πόλη:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
20158000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
20157000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47767801 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47767806 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΡΦΗ Δευτερεύουσα
47767809 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47767810 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΙΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47767811 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47767814 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΦΗΣ, ΟΧΙ ΣΕ ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ Δευτερεύουσα
47767816 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47767817 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ, ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΑΜΜΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση