ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 16 , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14562

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 16 , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 800384841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119467807000 ↗
EME 36720
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-02-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-07-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΕ
SYMPHONIA LTD

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 16
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση